Wetenschap & Katten | Art. Vroeg spenen & gedrag

Heeft vroeg spenen invloed op het gedrag van katten? Worden ze agressiever, vertonen ze meer stereotiep gedrag zoals overmatig wassen? De wetenschap zoekt het uit!

Wat zegt de wetenschap over katten?

Wat zegt de wetenschap over katten? Wij duiken de artikelen in en leggen het uit! Maar eerst vertellen we meer over wetenschappelijke artikelen zelf.


Wetenschappelijke artikelen

In wetenschappelijke artikelen wordt gebruik gemaakt van andere wetenschappelijke artikelen, zo worden onderzoeken steeds specifieker, betrouwbaarder en volwaardiger. Een onderzoeksvraag wordt opgesteld en beantwoord. Hypotheses worden onderzocht, weerlegd of geaccepteerd. Door middel van meta-analyse of een werkelijk onderzoek met respondenten wordt informatie verzameld. Zo komen artikelen uit tot resultaten die interessant zijn voor verder onderzoek en eventueel voor toepassing in praktijk.

De onderwerpen die gekozen worden zijn heel uiteenlopend; van medisch, gedrag tot aan vacht of communicatie van katten. Daarnaast staan onderzoeken altijd open voor discussies. Elk onderzoek heeft namelijk beperkingen, zoals een niet natuurlijke setting waar het onderzoek heeft plaats gevonden.

Resultaten zijn dus interessant, maar hoeven niet altijd overeen te komen met de werkelijkheid. Daarom is het belangrijk dat een onderzoek zorgvuldig te werk gaat en betrouwbare informatie gebruikt om tot een waardige conclusie te komen. Een onderzoek moet bijvoorbeeld vaker worden uitgevoerd (met eventueel verbeteringen) en tot dezelfde resultaten komen om de uitkomsten als waarheid te kunnen beschouwen.


Een enkel onderzoek is een toevoeging aan de wetenschap, maar in praktijk dus niet altijd toepasbaar of overeenkomend. Daarom is het belangrijk om te beseffen dat de artikelen die wij hier bespreken niet per definitie als waar moeten worden aangenomen, maar juist inspirerend zijn en een opening geven voor discussie.


Art. Early weaning increases aggression and stereotypic behaviour in cats

Vroeg spenen verhoogt agressie en stereotiep gedrag bij katten. 

Milla K. Ahola, Katariina Vapalahti & Hannes Lohi

In het artikel wordt verteld dat gedragsproblemen veel voorkomt bij katten die met elkaar samenleven en dat problematisch gedrag een teken kan zijn van chronische stress. Bij proefdieren kwam naar voren dat vroeg spenen agressie, angst en stereotiep gedrag verhoogt. Er zijn alleen weinig onderzoeken die gericht zijn op het vroeg spenen bij huiskatten. Terwijl vroeg spenen gangbaar is in de praktijk bij huiskatten in de kritieke periode van socialisatie.

Methode

Het onderzoek heeft gegevens verzameld om het effect van vroeg spenen (jonger dan 12 weken) op gedrag te bestuderen. Er werden vragenlijsten verzameld van 5726 thuiswonende huiskatten van 40 verschillende rassen. In het onderzoek worden katten die voor een leeftijd van 12 weken gescheiden zijn van hun moeder beschouwd als ‘vroeg gespeend’. Katten die na 12 weken zijn gespeend worden beschouwd als laat gespeende katten. Waarbij is aangegeven dat spenen op 12-13 weken wordt gezien als aanbevolen speenleeftijd. De katten die op 14 weken of later worden gespeend worden beschouwd als ‘laat gespeend’. In totaal werd de leeftijd verdeeld in 9 groepen van ‘voor 8 weken’ tot ‘volwassen leeftijd’, niet gespeend of dat de gespeende leeftijd onbekend is.

Resultaten

In het onderzoek kwam naar voren dat de katten die gespeend werden voor een leeftijd van 8 weken significant meer geneigd waren om zich tegenover vreemden agressief te gedragen dan katten die zijn gespeend op een leeftijd van 12-13 weken. Daarnaast zijn de katten die zijn gespeend op volwassen leeftijd of die helemaal niet gespeend zijn significant minder geneigd om agressief gedrag te vertonen naar andere katten, familieleden en vreemden dan katten uit de andere groepen die zijn gespeend. Verder kwam naar voren dat katten die gespeend zijn op een leeftijd van 14-15 weken significant minder geneigd waren om agressief gedrag te vertonen tegenover vreemden dan vroeg gespeende katten.

Ook werd er gekeken naar het effect van vroeg spenen op niet sociaal gedrag. Katten die op volwassen leeftijd zijn gespeend of helemaal niet zijn gespeend zijn significant minder geneigd om verlegenheid te tonen naar nieuwe objecten dan andere katten, ook waren ze minder geneigd om te zuigen of sabbelen aan wol dan andere katten. Katten die zijn gespeend op een leeftijd van 14-15 weken zijn minder geneigd om overmatig de vacht te verzorgen dan de katten die gespeend zijn op een leeftijd van 12-13 weken. De katten die gespeend zijn voor een leeftijd van 8 weken waren meer geneigd om een door de eigenaar beoordeeld gedragsprobleem te hebben dan katten die zijn gespeend op een leeftijd van 12-13 weken.

Discussie

Het onderzoek toont aan dat vroeg spenen negatieve effecten kan hebben op kattengedrag. Het onderzoek vond een aanleg voor agressie bij vroeg gespeende katten en dat de laat gespeende katten minder geneigd waren om agressief gedrag en stereotiep gedrag te vertonen. De lagere waarschijnlijkheid van stereotiep gedrag bij de laat gespeende katten wordt gedeeltelijk verklaard door een lagere waarschijnlijkheid van agressie.

Deze resultaten suggereren dat spenen op een latere leeftijd een eenvoudige manier is om de kwaliteit van het leven van huiskatten te verbeteren. Vroeg spenen kan leiden tot een verminderde mentale welzijn. Daarom wordt er ook aangegeven dat het welzijn van huiskatten verbeterd kan worden door de aanbevolen speenleeftijd te verhogen naar 14 weken.

Wel geeft het onderzoek aan dat er niet geconcludeerd kan worden dat vroeg spenen de oorzaak is van de gedragsveranderingen die in de studie zijn waargenomen. De resultaten zijn echter wel in overeenstemming met eerdere experimentele onderzoeken bij katten en andere dieren.


» Ben je benieuwd naar het artikel en wil je er zelf induiken?

Art. Early weaning increases aggression and stereotypic behaviour in cats | Milla K. Ahola, Katariina Vapalahti & Hannes Lohi


Wat vind jij van het onderzoek?

Is jouw kat gespeend? Weet jij ook nog op welke leeftijd? Herken jij bepaald gedrag bij je kat? Ervaar jij hetzelfde of heb je een andere ervaring? We zijn benieuwd naar jouw mening! Laat het weten als reactie onder dit bericht of tag ons op Facebook of Instagram via @Catlab.blog.

4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *